تینا 3 سال قبل

چگونه واریس را تشخیص دهیم؟

1 پاسخ

تشخیص صحیح عارضه واریس، نقش بسیار مهمی در درمان موفق آن دارد. بنابراین بسیار مهم است که برای تشخیص این عارضه از آزمایش‌های تشخیصی مناسب و مطمئنی استفاده شود.

فهرست
تماس